Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní rada, FM 068, v odboru 03 - Právní, v oddělení 033 - Mezinárodních a národních sankcí

Datum vyvěšení: 7. prosince 2022
Datum sejmutí: 23. prosince 2022

7. Ekonomická ochrana státu

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaný termín nástupu do služby na toto služební místo je leden - únor 2023.

Služební místo je zařazeno do 14. platové třídy.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní rada, FM 068, v odboru 03 - Právní, v oddělení 033 - Mezinárodních a národních sankcí (PDF)

Žádost o přijetí do služebního poměru (PDF)