Pozvánka na AML/CFT seminář určený pro realitní sektor

Z důvodu naplnění kapacity je registrace ukončena.

Finanční analytický úřad zve zástupce realitního sektoru na prezenční seminář zaměřený na problematiku praní špinavých peněz a financování terorismu. Seminář je organizovaný Radou Evropy.

Právní úprava boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu v České republice se zaměřením na realitní sektor. Rizika praní špinavých peněz a financování terorismu a jejich zmírňování.

Seminář je určený jak pro realitní zprostředkovatele, tak pro osoby, které v rámci své podnikatelské činnosti nakupují a prodávají nemovité věci. Tyto subjekty jsou povinnými osobami dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (AML zákon). Cílem připravovaného semináře je představit rizika praní špinavých peněz, kterým jsou tyto subjekty při své činnosti vystaveni, a seznámit účastníky s povinnostmi, které jim vyplývají z aktuálně platného a účinného AML zákona.

Seminář je součástí projektu s názvem „Zvyšování efektivity režimu boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu v České republice“. Tento projekt je pod záštitou Evropské komise realizován Radou Evropy. Jeho účelem je pomoci České republice s odstraněním nedostatků v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Datum a čas konání: 2. prosince 2022, 9:00 – 13:00

Místo konání: Grandium Hotel Prague, Politických vězňů 913/12, Praha 1

Informace:

  • Účast je zdarma
  • Tlumočení do češtiny
  • Registrace do středy 30. listopadu 2022 na e-mailu martina.chrastkova@fau.mfcr.cz s uvedením jména a příjmení a e-mailu
  • Počet míst omezen

Kontaktní informace:

Mgr. Martina Chrástková, Finanční analytický úřad, martina.chrastkova@fau.mfcr.cz, +420 704 859 374

Program: Program - AML_CFT seminář (PDF)