Rusko – vysoce riziková země

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky  označila svým usnesením  ze dne 15. 11. 2022, ke stupňující se ruské agresi na Ukrajině, současný ruský režim za teroristický. Již dříve Parlamentní shromáždění Rady Evropy svou rezolucí 2463 o další eskalaci agrese Ruské federace proti Ukrajině, která byla přijata Parlamentním shromážděním dne 13. října 2022, označilo současný ruský režim za teroristický. Následně dne 23. 11. 2022 přijal Evropský parlament usnesení o uznání Ruské federace za stát, který podporuje terorismus.

Na základě výše uvedeného vyzývá Finanční analytický úřad povinné osoby, aby Rusko považovaly za vysoce rizikovou třetí zemi ve smyslu § 9 odst. 1 písm. a) bod 3 AML zákona.