Šestý balíček sankcí EU vůči Bělorusku

Finanční analytický úřad informuje, že EU publikovala ve svém Úředním věstníku dne 3. 6. 2022 „šestý sankční balíček EU“, který obsahuje celkem 10 přímo použitelných předpisů z toho 5 rozhodnutí Rady (EU) a na ně navazující nařízení Rady (EU), jimiž se zpřísňují omezující opatření EU (mezinárodní sankce) vůči Rusku a Bělorusku.

Sankce proti Bělorusku mění tyto předpisy:

1) Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/881 a nařízení Rady (EU) 2022/876 (účinnost od 3. 6. 2022, pracovně sankční režim „Bělorusko“) – jde o předpisy, které mění „základní“ sankční předpisy, a to rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP a nařízení Rady (ES) č. 765/2006

Těmito předpisy se na sankční seznam EU zařazuje dalších celkem 12 fyzických osob a 8 subjektů, proti nimž se uplatní finanční sankce v podobě zmrazení jejich finančních prostředků a hospodářských zdrojů a současně se zakazuje těmto osobám a subjektům přímo i nepřímo zpřístupnit jakékoli finanční prostředky a hospodářské zdroje.

Rozhodnutí 2022/881 (PDF)
Nařízení 2022/876 (PDF)

2) Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/882 a nařízení Rady (EU) 2022/877 (účinnost od 3. 6. 2022, pracovně sankční režim „Bělorusko“) – jde o předpisy, které mění „základní“ sankční předpisy, a to rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP a nařízení Rady (ES) č. 765/2006

Těmito předpisy dochází k následujícím změnám

  • od 14. června 2022 k vyřazení další 1 běloruské banky (Belinvestbank – Běloruská banka pro rozvoj a obnovu) ze systému předávání informací o finančních transakcích (SWIFT),
  • významným způsobem se rozšiřuje seznam osob a subjektů, jimž je zakázáno dodávat zboží a technologie, které jsou položkami dvojího užití a zboží a technologie, které by mohly přispět k posílení Běloruska v oblasti vojenství nebo k rozvoji jeho odvětví obrany a bezpečnosti.

Rozhodnutí 2022/882 (PDF)
Nařízení 2022/877 (PDF)

V podrobnostech FAÚ odkazuje přímo na obsah jednotlivých sankčních předpisů.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.