Šestý balíček sankcí EU vůči Rusku

Finanční analytický úřad informuje, že EU publikovala ve svém Úředním věstníku dne 3. 6. 2022 „šestý sankční balíček EU“, který obsahuje celkem 10 přímo použitelných předpisů z toho 5 rozhodnutí Rady (EU) a na ně navazující nařízení Rady (EU), jimiž se zpřísňují omezující opatření EU (mezinárodní sankce) vůči Rusku a Bělorusku.

Sankce proti Rusku se rozšiřují v těchto sankčních režimech:

1) Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/884 a nařízení Rady (EU) 2022/879 (účinnost od 4. 6. 2022, pracovně sankční režim „Rusko“) – jde o předpisy, které mění „základní“ sankční předpisy, a to rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 833/2014.

Mimo jiné se

 • zavádí zákaz nákupu, dovozu nebo převodu surové ropy a některých ropných produktů z Ruska (nově čl. 3m),
 • zakazuje pojištění a zajištění námořní přepravy tohoto zboží do třetích zemí (nově čl. 3n),
 • zakazuje poskytovat účetní a auditorské služby, služby daňového poradenství (nově čl. 5n),
 • upravuje zákaz a povolování výjimek pro udělování registrace a poskytování sídla, obchodní adresy nebo administrativní adresy, jakož i správcovských služeb svěřenskému fondu, jehož zakladatelem nebo obmyšleným jsou za stanovených podmínek ruské fyzické či právnické osoby nebo orgány usazené v Rusku (čl. 5m).

Dále dochází od 14. června 2022 k vyřazení ze systému předávání informací o finančních transakcích (SWIFT) u dalších 3 ruských bank

 • Sberbank
 • Credit Bank of Moscow
 • JSC Russian Agriculuture Bank – JSC Rosselkhozbank.

Významným způsobem se rozšiřuje

 • seznam osob a subjektů, jimž je zakázáno dodávat zboží a technologie, které jsou položkami dvojího užití a zboží a technologie, které by mohly přispět k vojenskému nebo technologickému posílení Ruska nebo k rozvoji jeho odvětví obrany a bezpečnosti,
 • seznam dezinformačních subjektů

Nahrazuje se znění některých příloh (např. seznam zboží, na který se vztahuje zákaz dovozu z Ruska do Unie) a doplňuje se nová příloha týkající se surové ropy a některých ropných produktů.

Rozhodnutí 2022/884 (PDF)
Nařízení 2022/879 (PDF)

2) Rozhodnutí Rady (EU) 2022/883 a nařízení Rady (EU) 2022/878 (účinnost od 3. 6. 2022, pracovně sankční režim „UA-RU“) – jde o předpisy, které mění, resp. provádí, „základní“ sankční předpisy, t o rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 269/2014.

Těmito předpisy se na sankční seznam EU zařazuje dalších celkem 65 fyzických osob a 18 subjektů, proti nimž se uplatní finanční sankce v podobě zmrazení jejich finančních prostředků a hospodářských zdrojů a současně se zakazuje těmto osobám a subjektům přímo i nepřímo zpřístupnit jakékoli finanční prostředky a hospodářské zdroje.

Rozhodnutí 2022/883 (PDF)
Nařízení 2022/878 (PDF)

3) Rozhodnutí Rady (EU) 2022/885 a nařízení Rady (EU) 2022/880 (účinnost od 4. 6. 2022, pracovně sankční režim „UA-RU“) – jde o předpisy, které mění „základní“ sankční předpisy, a to rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP a nařízení Rady (EU) č. 269/2014

Nově se zavádí

 • specifická výjimka z finančních sankcí pro oblast poskytování služeb elektronických komunikací telekomunikačními operátory Unie a s tím spojené služby na provoz, údržbu a bezpečnost těchto služeb v Rusku, na Ukrajině, v Unii, mezi Ruskem a Unií a mezi Ukrajinou a Unií a pro služby datových center v Unii (nový čl. 6c)
 • povinnost pro členské státy ke stanovení pravidel pro sankce, včetně trestních sankcí za porušení nařízení Rady (EU) č. 269/2014 a stanovení vhodných opatření ke konfiskaci výnosů z porušení mezinárodních sankcí.

Rozhodnutí 2022/885 (PDF)
Nařízení 2022/880 (PDF)

V podrobnostech FAÚ odkazuje přímo na obsah jednotlivých sankčních předpisů.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.