Upozornění na absolutní zákaz dodávek letadel, jejich částí a součástí a poskytování souvisejících činností

Finanční analytický úřad informuje, že dnem 28. 3. 2022 končí možnost využít jakékoliv výjimky ze zákazů dodávek zboží a technologií vhodných pro použití v leteckém nebo kosmickém průmyslu uvedených na seznamu v příloze XI nařízení (EU) č. 833/2014 a poskytování oprav, prohlídek, související technické pomoci, zprostředkovatelských nebo jiných služeb, poskytování financování nebo finanční pomoci.

Podle čl. 3c nařízení Rady (EU) č. 2022/328, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, se zakazují přímé nebo nepřímé dodávky zboží a technologií vhodných pro použití v leteckém nebo kosmickém průmyslu uvedených v příloze XI bez ohledu na to, zda pochází z Unie či nikoli, jakékoli fyzické osobě, subjektu či orgánu v Rusku nebo pro použití v této zemi. Současně se mimo jiné zakazuje přímo či nepřímo poskytovat opravy, prohlídky letadla či letadlových celků, nebo poskytovat související technickou pomoc, zprostředkovatelské nebo jiné služby, poskytovat financování nebo finanční pomoc související s tímto zbožím nebo technologiemi. Podle čl. 3c odst. 5 se tyto zákazy do 28. 3. 2022 nevztahují na plnění smluv uzavřených před 26. únorem 2022, nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.

Finanční analytický úřad upozorňuje, že po dni 28. 3. 2022 se uplatní absolutní zákaz na dodávky a činnosti stanovené v čl. 3c za stanovených podmínek, tudíž po tomto datu již nelze realizovat dodávky určeného zboží a tyto činnosti poskytovat ani v nich pokračovat. Vzhledem k tomu, že dnem 28. 3. 2022 končí také možnost poskytovat technickou pomoc, upozorňujeme s ohledem na vymezení pojmu „technická pomoc“ v čl. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 833/2014, že v důsledku tohoto zákazu nelze nadále poskytovat ani jakoukoli technickou podporu v podobě nehmotného přenosu technologií a souvisejících informací ve vztahu ke zboží a technologiím uvedeným v příloze XI nařízení (EU) č. 833/2014, tzn. např. dosavadním zákazníkům v Rusku umožňovat vzdálený přístup k manuálům apod. prostřednictvím internetu, a to ani ve formě přístupu do klientské zóny. Dále upozorňujeme, že nařízení (EU) č. 833/2014 v platném znění neumožňuje žádné další výjimky z těchto zákazů a rovněž tak upozorňujeme na zákaz obcházení těchto zákazů. V podrobnostech odkazujeme na čl. 3c nařízení (EU) č. 833/2014 v platném znění.

Více v informací naleznete v záložce Podnikatelské prostředí a veřejnost.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.