Vodítka Komise k hloubkové kontrole při provádění sankcí vůči Rusku

Evropská komise vydala vodítka pro hospodářské subjekty v EU k provádění hloubkové kontroly s cílem zabránit obcházení sankcí EU vůči Rusku.

Cílem vodítek je poskytnou evropským hospodářským subjektům návod jak předcházet svému zneužití k obcházení sankcí EU, zejména těch omezujících vývozy zboží, technologií a případně i služeb z EU do Ruska.

Hospodářské subjekty v EU musí věnovat náležitou péči identifikaci rizik, která se k jejich podnikání váží a odpovídajícím způsobem tato rizika zmírňovat s cílem, aby jejich podnikatelská činnost přímo či nepřímo neumožňovala obcházení sankcí EU. Zvýšenou pozornost musí podnikatelské subjekty věnovat situacím, kdy vyváží zboží a technologie (případně poskytují služby), které jsou pro ruský režim klíčové z hlediska jeho schopnosti pokračovat v agresi proti Ukrajině, a obchodují-li se subjekty ze států, nichž lze zboží snadno přesměrovat do Ruska a Běloruska (především země Euroasijské hospodářské unie (EAHU), kterými jsou kromě Ruska a Běloruska také Arménie, Kazachstán a Kyrgyzstán; ale mohou to být i jiné, proti ruské agresi se nevymezující státy světa).

Hospodářské subjekty v zájmu dodržování sankcí EU mají prověřovat hodnověrnost svých obchodních partnerů. K zabránění poskytnutí finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů neoprávněným osobám či entitám Finanční analytický úřad doporučuje vyžádat si předem informace o vlastnické a ovládací struktuře obchodní protistrany. Příkladem náležité péče věnované dodržování sankcí EU je zavést do dovozních a vývozních smluv ustanovení, například formou prohlášení, že dodržení sankcí EU je zásadním prvkem smlouvy, a tímto zavázat své obchodní partnery ve třetích zemích nevyvážet dotčené zboží do Ruska nebo Běloruska a nepřeprodávat dotčené zboží žádnému třetímu obchodnímu partnerovi, který se nezaváže nevyvézt dotčené zboží do Ruska nebo Běloruska.

Z hlediska toho, že nedochází k re-exportu sankcionovaného zboží do Ruska, jsou mimo EU bezpečnými zeměmi pouze: Spojené Státy Americké, Japonsko, Spojené Království, Jižní Korea, Austrálie, Kanada, Nový Zéland, Norsko a Švýcarsko (Příloha VIII nařízení Rady (EU) 833/2014).

Vodítka jsou dostupná v anglickém jazyce a ke stažení zde