Vydání výroční zprávy FAÚ za rok 2022

Dne 21. června 2023 vydává Finanční analytický úřad „Výroční zprávu o činnosti FAÚ za rok 2022“. Tato zpráva přináší nejen souhrn informací a sdělení o činnosti za rok 2022, ale jak je zvykem součástí zprávy jsou i cíle a směřování pro následující období.