Zavedení sankcí Evropské unie vzhledem k situaci v Guatemale

Finanční analytický úřad (dále jen „Úřad“) informuje, že s účinností ode dne 16. ledna 2024 zavádí Rada EU omezující opatření (mezinárodní sankce) v souvislosti se situací v Guatemale. Základními sankčními předpisy, jimiž se nové sankce stanovují, jsou rozhodnutí Rady (SZBP) 2024/254 a nařízení Rady (EU) 2024/287. Omezení, spočívají jednak v zákazu vstupu do EU a průjezdu přes území jejích členských států konkrétních fyzických osob a dále ve zmrazení aktiv (majetku) a zákazu přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli finančních prostředků a hospodářských zdrojů konkrétním fyzickým nebo právnickým osobám. Seznamy těchto osob a subjektů jsou přílohou obou předpisů a jakkoli jsou k datu vyhlášení sankcí nenaplněné (prázdné), je třeba v případě potřeby vždy ověřit (např. prostřednictvím portálu EUR-lex ) aktuální stav. V podrobnostech Úřad odkazuje přímo na zmíněné právní předpisy EU, kterými se sankce vůči Guatemale stanovují. Současně s tím Úřad informuje, že příslušným orgánem ve smyslu čl. 17 nařízení (EU) 2024/287, který může povolit výjimky z mezinárodních sankcí (pokud je příslušný sankční předpis připouští) je Úřad.

Rozhodnutí Rady (PDF)

Nařízení Rady (PDF)