23. 6. 2023 – 11. sankční balíček

Finanční analytický úřad v souvislosti se situací na Ukrajině a mezinárodními sankcemi vůči Rusku informuje o vybraných nových a zpřísňujících omezujících opatřeních, která jsou v rámci tzv. 11. balíčku primárně zaměřena na zabránění obcházení sankcí EU a na další zpřísnění již existujících sankcí:

 • zákaz tranzitu z EU přes Rusko do 3. zemí zboží a technologií, které by mohly přispět k vojenskému a technologickému posílení Ruska,
 • další omezení vývozu zboží, které by mohlo posílit ruské průmyslové kapacity,
 • zákaz prodeje, poskytování licencí či převod práv duševního vlastnictví osobě či orgánu v Rusku v souvislosti se zbožím a technologiemi, jejichž prodej do Ruska nebo k použití v Rusku je zakázán,
 • rozšíření pozastavení vysílacích licencí pro dalších 5 ruských sdělovacích prostředků,
 • rozšíření zákazu v oblasti silniční nákladní přepravy, a to i na přívěsy a návěsy registrované v Rusku, pokud jsou tyto taženy nákladními vozidly registrovanými mimo Rusko a přepravují náklad,
 • rozšíření zákazu přístupu do přístavů a plavebních komor v EU lodím, které se účastní překládek za účelem obcházení zákazu dovozu surové ropy a ropných produktů nebo nedodržuje jejich cenový strop nebo protiprávně zasahují do svého navigačního systému automatické identifikace,
 • ukončení dočasné výjimky pro dovoz ropy ropovodem z Ruska do Polska a Německa,
 • rozšíření zákazu poskytovat převoditelné cenné papíry osobám v Rusku na finanční nástroje denominované v jakékoli měně,
 • zavedení tzv. firewallu zamezujícího kontrole aktiv subjektu usazeného v EU sankcionovanou osobou,
 • prodloužení lhůty pro stažení investic z ruského trhu,
 • zařazení 87 nových subjektů na seznam právnických osob, vůči kterým se uplatňují sektorová omezení zakazující poskytovat zboží a technologie a
 • 102 nových osob a subjektů, vůči kterým se uplatňují individuální finanční sankce (zmrazení jejich aktiv v EU a zákaz přímého i nepřímého zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto osobám a subjektům).

Podrobně jsou výše uvedená opatření stanovena v přímo použitelných změnových a prováděcích předpisech EU, jimiž jsou především:

Nařízení Rady (EU) 2023/1214 (pdf)

Nařízení Rady (EU) 2023/1215 (pdf)

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/1216 (pdf)

Více užitečných informací k problematice mezinárodních sankcí a jejich provádění v České republice lze nalézt v záložkách Mezinárodní sankce a Sankce vůči Rusku a Bělorusku. Finanční analytický úřad upozorňuje, že v souvislosti s prováděním mezinárodních sankcí bude zodpovídat výhradně a jen kvalifikované dotazy (více k požadavkům na kvalifikovaný dotaz ZDE (vložit odkaz: Žádosti o kvalifikované dotazy | FAÚ (gov.cz)).

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.