Další zpřísnění sankcí EU vůči Rusku a Bělorusku – sankční balíček

8. 4. 2022 - 5. sankční balíček

Rada EU rozhodla o uvalení dalších ekonomických a individuálních sankcí proti Rusku a Bělorusku v rámci tzv. 5. sankčního balíčku, který obsahuje tato omezující opatření:

  1. Od srpna 2022 začne platit zákaz nákupu, dovozu nebo převodu uhlí a jiných pevných fosilních paliv do EU, pokud pocházejí z Ruska nebo jsou z Ruska vyváženy
  2. Zákaz poskytovat přístup do přístavů EU plavidlům registrovaným v Rusku. Výjimky se uplatní pro zemědělské produkty a potravinářské produkty, humanitární pomoc a energii.
  3. Zákaz silniční přepravy zboží v rámci EU, včetně tranzitu, pro jakoukoli ruskou a běloruskou společnost/podnik provozující silniční dopravu. Udělení výjimky je možné pro silniční dopravu řady produktů, jako jsou farmaceutické, lékařské, zemědělské a potravinářské produkty, včetně pšenice, a také výjimka pro humanitární účely.
  4. Další zákazy se týkají vývozu zaměřeného na tryskové palivo a na další zboží, jako jsou kvantové počítače a pokročilé polovodiče, špičková elektronika, software, citlivé stroje a dopravní zařízení. Nové zákazy cílí na dovoz produktů, jako je např. dřevo, cement, hnojiva, mořské plody a alkohol.
  5. Posílení stávajících cílených ekonomických opatření a odstranění mezer je zaměřeno na všeobecný unijní zákaz účasti ruských společností na veřejných zakázkách v členských státech a vyloučení veškeré finanční podpory ruským veřejným orgánům. Dále dochází k rozšíření zákazu přijímání vkladů i na peněženky kryptoaktiv a na účty s kryptoaktivy nebo jejich úschovu, pokud celková hodnota kryptoaktiv jedné fyzické nebo právnické osoby přesáhne 10.000 EUR.  Rozšiřuje se původní zákaz vývozu eurobankovek na veškeré bankovky v měnách členských států EU a zakazuje se převod převoditelných cenných papírů denominovaných v jakýchkoli oficiálních měnách členských států EU do Ruska a Běloruska nebo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku a Bělorusku.
  6. V oblasti individuálních sankcí jsou na sankční seznam zařazeny společnosti, jejichž produkty nebo technologie sehrály roli při invazi, klíčoví ruští oligarchové a podnikatelé, vysoce postavení úředníci Kremlu, zastánci dezinformací a manipulací s informacemi o válečné agresi Ruska na Ukrajině, rodinní příslušníci již sankcionovaných osob. Celkem se jedná o 207 fyzických osob a 18 subjektů uvedených v provýděcím nařízení 2022/581.
  7. Významné je zařazení dalších čtyř klíčových ruských bank: Otkritie FC Bank, Novikombank, Sovcombank (dříve známa jako Buycombank), VTB Bank na sankční seznam subjektů, vůči nimž se uplatní finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv a v zákazu zpřístupnění jakýchkoli aktiv těmto bankám, čímž tyto budou zcela odříznuty od trhů EU.

V podrobnostech FAÚ odkazuje na znění příslušného předpisu.

Sankční režim UA-RU (nařízení (EU) č. 269/2014)

Změnové nařízení (EU) 2022/580 a prováděcí nařízení (EU) 2022/581 ze dne 8. 4. 2022

Pro úplnost přikládáme také změnové rozhodnutí (EU) 2022/582 ze dne 8.4.2022

Sankční režim proti Rusku (nařízení (EU) č. 833/2014)

Změnové nařízením (EU) 2022/576 ze dne 8. 4. 2022

Pro úplnost přikládáme také změnové rozhodnutí (EU) 2022/578 ze dne 8.4.2022

Sankční režim proti Bělorusku (nařízení (EU) č. 765/2006)

Změnové nařízení (EU) 2022/577 ze dne 8. 4. 2022

 Pro úplnost přikládáme také změnové rozhodnutí (EU) 2022/579 ze dne 8.4.2022

Více informací naleznete v části Sankce proti Rusku a Bělorusku.

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.