FAÚ aktualizoval metodický pokyn k uplatňování opatření vůči PEP

FAÚ v návaznosti na vydání konsolidovaného seznamu funkcí zakládajících status politicky exponované osoby na úrovni členských státu Evropské unie, mezinárodních organizací akreditovaných pro tyto státy a orgánů a institucí Evropské unie aktualizoval metodický pokyn č. 7 – Opatření vůči politicky exponovaným osobám. Metodický pokyn je dostupný zde.

Změny se týkají informací o tomto seznamu a o tom, jak s ním pracovat ve vztahu k zahraničním PEP. Dále byla opravena chyba v příkladu v rámečku na straně 9, která vycházela z mylného úvahy, že společenství vlastníků jednotek může mít formálního skutečného majitele. Aktualizovaný metodický pokyn s vyznačením změn je dostupný zde.