Informace o změnách v údajích 85 fyzických osob a entit na sankčním seznamu OSN vůči Al-Kajdá a ISIL (Da´esh)

Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015), týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, na základě každoroční revize upravil údaje týkající se 85 fyzických osob a entit, uvedených na sankčním seznamu OSN. Více informací v aktuálně o sankcích.