Zpřísnění mezinárodních sankcí v souvislosti s eskalací rusko-ukrajinského konfliktu

Finanční analytický úřad informuje o zpřísnění dosavadních a přijetí nových omezujících opatření (mezinárodních sankcí) Evropské unie vůči Rusku.

Rada EU u již od r. 2014 existujícího sankčního režimu vyhlášeného vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (nařízení Rady (EU) č. 269/2014) významně rozšířila seznam osob, subjektů a orgánů, vůči nimž se mimo jiné uplatní finanční sankce v podobě zmrazení jejich aktiv v EU.

Dále, v taktéž již existujícím sankčním režimu omezujících opatření vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (nařízení (EU) č. 833/2014), Rada EU především zakázala financování Ruska, jeho vlády a ruské centrální banky.

Nově se, přijetím nařízení Rady (EU) 2022/263, zavádí sankční režim omezujících opatření v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území. V rámci tohoto sankčního režimu se zakazuje dovoz zboží pocházejícího z Doněcké nebo z Luhanské oblasti na Ukrajině do EU, jakož i poskytování s tím souvisejícího financování, zakazuje se nabývat nebo zvyšovat účast v nemovitostech a v subjektech na území obou oblastí, zřizovat společné podniky se subjekty z těchto oblastí a poskytovat s těmito činnostmi investiční služby. Rovněž se zakazují do Doněcké a Luhanské oblasti dodávky zboží nebo technologií z odvětví dopravy, telekomunikací, energetiky a průzkumu a těžby ropy, zemního plynu a nerostných surovin. Významně se omezuje obchodování se zbožím a technologiemi vyjmenovanými v příloze II nařízení (EU) 2022/263 a poskytování s tím související technické pomoci. Zakázána je také technická pomoc nebo zprostředkovatelské, stavební či inženýrské služby přímo související s infrastrukturou na území obou oblastí Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády. Zavádí se též zákaz poskytování služeb přímo souvisejících s činnostmi v oblasti cestovního ruchu na území obou oblastí.

Změny v nařízeních (EU) č. 269/2014 a č. 833/2014 nabyly účinnosti dne 23. února 2022. Nařízení (EU) 2022/263 vstupuje v účinnost dnem 24. února 2022. V podrobnostech FAÚ odkazuje na příslušná nařízení, jimiž se stávající mezinárodní sankce zpřísňují (resp. se zavádějí nové), a která jsou ke stažení níže nebo budou dostupná prostřednictvím portálu přístupu k právu EU EUR-Lex.

Zpřísnění mezinárodních sankcí v souvislosti s eskalací rusko-ukrajinského konfliktu (PDF)

Newsletter

Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze.

Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů.