Poskytování individuálních stanovisek k výkladu mezinárodních sankcí

Finanční analytický úřad informuje, že s ohledem na enormní vytížení zákonnou agendou v oblasti provádění mezinárodních sankcí, nebude až do odvolání na dotazy k výkladu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, a souvisejících sankčních předpisů EU adresovaných mu fyzickými osobami a podnikatelskými subjekty poskytovat odpovědi formou individuálních stanovisek. Obdržené dotazy bude do budoucna zpracovávat formou odpovědí na často kladené otázky. Uvedené se týká i dotazů již doručených, na které nebylo adresátům k dnešnímu dni odpovězeno.

Informace k mezinárodním sankcím obecně lze nalézt na internetových stránkách Finančního analytického úřadu, Evropské komise, Rady EU a ESVA. Výklad k omezujícím opatření EU přijatým v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině zveřejňuje Evropská komise zde. Finanční analytický úřad má ke stejnému tématu dedikovanou sekci zde.

Pro informace o národních sankcí ČR navštivte, prosím, internetové stránky Ministerstva zahraničních věcí.